Wijkgeneses Nijmegen

Cultuur en erfgoed kunnen een veel prominentere rol spelen in de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Dit streven wordt gestimuleerd door de Erfgoeddeal. De provincies Gelderland, Zuid-Holland en Drenthe hebben een aanvraag ingediend, onder de naam van VONDST. De VONDST-filosofie richt zicht op de procesmatige en inhoudelijke integratie van erfgoed en het natuurlijke systeem.

 

De gemeente Nijmegen gaat een gebiedsperspectief opstellen voor de wijken Hengstdal en Galgenveld. Het project wordt verrijkt vanuit het VONDST-gedachtegoed, waardoor erfgoed en archeologie een rol kunnen krijgen als drager van het wijkperspectief.

 

Op deze besloten site vindt u projectinfo voor de deelnemers aan het planproces.